Η πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων της Αλυκών Φως υποστηρίζει πλήρως τον Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Τα μέλη της κοινότητάς μας διατηρούν την ανωνυμία τους, το δικαίωμα της λήθης και κάθε άλλο δικαίωμα των υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως περιγράφεται στον ανωτέρω κανονισμό. Οι ασθενείς μας καλύπτονται πλήρως από το ιατρικό απόρρητο.

©2023 ΑΛΥΚΩΝ ΦΩΣ

Επικοινωνία με την ΑΛΥΚΩΝ ΦΩΣ ΚοινΣΕΠ

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα, μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?