Οι διαδικτυακές υπηρεσίες της ΚοινΣΕΠ Αλυκών Φως απευθύνονται μόνο στα μέλη της ΚοινΣΕΠ. Οι όροι χρήσης των υπηρεσιών περιγράφονται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και στο καταστατικό της ΚοινΣΕΠ. Κάθε μέλος για να έχει πρόσβαση στις διαδικτυακές υπηρεσίες θα πρέπει να έχει ενεργή συνδρομή. Η πρόσβαση σε μη-μέλη δεν επιτρέπεται. Η εγγραφή χρηστών-μελών χωρίς ταυτοποίηση δεν επιτρέπεται. Κάθε χρήστης-μέλος θα πρέπει να φέρει τα εξής δικαιολογητικά κατά την εγγραφή του:

  • αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
  • ΑΜΚΑ
  • ΑΦΜ
  • Βιβλιάριο ασφάλισης

©2023 ΑΛΥΚΩΝ ΦΩΣ

Επικοινωνία με την ΑΛΥΚΩΝ ΦΩΣ ΚοινΣΕΠ

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα, μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?